فراخوان جذب مدرس

ثبت نام دوره ها

 

باید توجه داشت كه از یك طرف امر نسخه خوانی دارای اهمیت و حساسیت بسیار زیاد می باشد زیرا با سلامت افراد جامعه مربوط بوده و كوچكترین خطا در این ارتباط خطرساز خواهد بود و از طرف دیگر افرادی كه در سطح داروخانه مشغول به این كار هستند در اكثر موارد بدون گذراندن دوره های مشخص و اكثرا بصورت تجربی مشغول به این كار می باشند، با دقت نظر در این مسئله ضرورت وجود یك دوره كه افراد به عنوان كارآموز زیر نظر استادان این علم با مسائل موجود در این فن آشنا شوند حس می شود.

هدف دوره : آشنایی و توانمندسازی فراگیران در زمینه نسخه خوانی دارو در داروخانه

ضوابط و شرایط ورودی ها: این دوره آموزشی كوتاه مدت برای افرادی كه متقاضی كار در داروخانه ها هستند، در نظر گرفته شده است.

مدت دوره : 100 ساعت ( 76 ساعت نظری - 24 ساعت عملی)

جهاد دانشگاهى مولود مبارك انقلاب است. "مقام معظم رهبری"

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری