فراخوان جذب مدرس

ثبت نام دوره ها

جهت انصراف همراه داشتن کد رهگیری الزامی می باشد.بدیهی است در صورت عدم ارائه این کد شهریه مسترد نمی گردد.درصورت انصراف فراگیر طبق یکی از شرایط زیر عمل خواهد شد.

1-هرگاه انصراف کتبی فراگیر تا 24ساعت قبل از تشکیل کلاس باشد ، پس از کسر 10 % شهریه مابقی مسترد می گردد.
2- در صورتیکه انصراف کتبی همزمان با تشکیل کلاس ولی عدم شرکت فراگیر در جلسه ای از کلاس باشد   50 % از شهریه به عنوان خسارت کسر و بقیه شهریه عودت خواهد گردید.

3- در صورتیکه انصراف کتبی پس از تشکیل اولین جلسه کلاس باشد 80 % از شهریه کسر و مابقی مسترد می گردد.
4- پس ازتشکیل جلسه دوم شهریه به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

5- با انصراف در ميانه ترم و بر حسب تشخيص مديريت آموزشي گواهينامه اتمام دوره ارائه نخواهد شد.

جهاد دانشگاهى مولود مبارك انقلاب است. "مقام معظم رهبری"

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری